Muzikālā kalpošana

 

2016. gada muzikālie notikumi

 

  • 16.04.16. - Lieldienu dievkalpojums: Ansamblis dziedāja, visi kopā slavējām Dievu.

  • Sandijs Aizupietis ar ģimeni, ciemojas 12.06.16. pēdējais dievkalpojums vecajā draudzē

 

  • VBS nometne Zemūdens pasaule Bērniem un Jauniešiem 24.07.16- 28.07.16

 

  • Muzikālo vadītāju nometne Užavā 29-31.07.16. piedalījās Kristīne ar Kasparu.

 

  • Kalpojam Siguldas draudzē 25.09.16. ar mūziku un Dieva vārdu.

 

  • Ražasvētki 2.10.16. Mūziķi Evija Lagzdiņa un Māris Treijs

 

  • 18.09.16. pie mums ciemojas Leonīda Barsuku ģimene no Ozolnieku vasarsvētku draudzes

 

  • 18.11.16. Kristības Jelgavas draudzē

 

  • 24.12.16. Ziemassvētku dievkalpojums kopā ar vasarsvētku draudzi