draudzes kalpotāji

 

Draudzes mācītājs: Raimonds Locs

Sludinātājs: Jānis Čakšs

Priekšnieks: Jānis Čakšs

Svētdienskolas skolotāji: Agnese Čakša, Solvita Kampuse

Mūziķi: Agrita Loca, Linda Kupča

Māsu darba vadītāja: Vija Zilgalve