Ieraksti

DIEVKALPOJUMU AUDIO IERAKSTI

 Datums  Slud.  Tēma/rakstu vietas  Audio
 26.02.2023  J. Čakšs  Kārdinājumi. Mat 4:1-11  klausīties
 12.02.2023  E. Godiņš  Mat 13:1-9 un 18-23  klausīties
 25.10.2020.  J. Čakšs  Mat 7:6-11  klausīties
 18.10.2020.  J. Čakšs  Mat 7:1-5  klausīties
 11.10.2020.  R. Roičs  mat 6:25-34  klausīties
 24.11.2019.  J.Čakšs  2Kor 10:1-16 Pāvila atbilde kritiķiem  klausīties
 17.11.2019.  R.Locs  2Kor 8:1-9:15 Ziedojumu vērtība  klausīties
 03.11.2019.  J. Čakšs  2Kor 6:11-7:16 Pamudinājumi draudzei  klausīties
 13.10.2019.  R.Locs  2 Kor 2:14-17 Kristus uzvaras kalpošana  klausīties
 06.10.2019.  J.Čakšs  2 Kor 2:5-13 Aicinājums uz piedošanu  klausīties
 08.09.2019.  J.Čakšs  1Kor 16:1-4  klausīties
 25.08.2019.  J.Čakšs  1Kor 11:3-16 Sievietes un vīrieši draudzē  klausīties
 11.08.2019.  R.Locs  1Kor 12:1 - 14:40 Sv. Gara dāvanas  klausīties
 21.07.2019.  Rips  Ps 128  klausīties
 07.07.2019.  J. Čakšs   Morālais pagrimums draudzē 1.Kor 5:1-6:20  klausīties
 16.06.2019.  J. Čakšs  Vienotības nepieciešamība (1. Kor 2-4 nod.)  klausīties
 02.06.2019.  R. Rocs  Svētīts Kristū (1Kor 1:1-9)  klausīties
 12.05.2019.  J. Čakšs  Māmiņdienā  klausīties
 14.04.2019.  J. Čakšs  Lk 19:28-40; Fil 2:5-11  klausīties
 07.04.2019.  R. Locs  Mk 14:3-9  klausīties
 03.03.2019.  J.Čakšs  2. Moz 34:29-35; Lk 9:28-36  klausīties
 27.01.2019  R. Locs    klausīties
 20.01.2019  J. Čakšs  Mt 25:14-30  klausīties
 11.11.2018  R.Locs  Kol 3:1-10  klausīties
 21.10.2018.  J.Čakšs  Mk 10:35-45  klausīties
 07.10.2018.  R.Locs  Mt 7:13-14  klausīties
 30.09.2018  J.Čakšs  Jēk 5:13-20  klausīties
 23.09.2018.  J.Čakšs  Mk 9:30-37  klausīties
 09.09.2018.  R.Locs  Tēvu diena  klausīties
 29.07.2018.   Džo Teilors    
 22.07.2018.    Jāņa 9  klausīties
 15.07.2018  R.Locs  Mk 5:34  klausīties
 08.07.2018.  J.Čakšs  2 Kor 12:2-10 / Lielīties ar Kristu  klausīties
 01.07.2018.  R.Locs  Mk 5:34  klausīties
 10.06.2018.  J.Čakšs  1 Moz 3:8-15  klausīties
 27.05.2018.  R.Locs    klausīties
 20.05.2018.  J.Čakšs  Dzīvības Gars / Eceh 37:1-14  klausīties
 13.05.2018  R.Locs  Ģimenes diena / Mt 18:4  klausīties
 22.04.2018.  R.Locs  Lk 8:29-39  klausīties
 15.04.2018.  J.Čakšs  Apd 3:11-26  klausīties
 01.04.2018.  J.Čakšs  Augšāmcelšanās / 1Kor 15:1-26  klausīties
 18.03.2018.  H.Bartkevičs   Autoritāte / Mat 20:25-28  klausīties
 11.03.2018.  J.Čakšs  Vara čūska / 4 Moz 21:4-9; Jāņa 3:14-21  klausīties
 04.03.2018.  J.Čakšs  Dieva likumi 2Moz 20:1-17  klausīties
 25.02.2018.  R.Locs  Ece 36:17-28, Mk 8:31-38  klausīties
 04.02.2018.  J.Čakšs  Mk 1:29-39  klausīties
 28.01.2018.  E.Godiņš   Svēttapšana / 3 Moz 19:2  klausīties
 21.01.2018.  R.Locs  5 Moz 30:11-20; Jāņa 14:1-14  klausīties
 14.01.2018.  j.Čakšs  Ps 139; Jāņa 1:43-51  klausīties
 31.12.2017.   R.Locs  Lūk 17:12-19  klausīties
 17.12.2017.  J.Čakšs  Jņ 1:6-8; 19-28; Jņ 3:25-30  klausīties
 10.12.2017.  R.Locs  Jes 40:3-8  klausīties
 03.12.2017.  J.Čakšs  Gaidīšana / 1Kor 1:4-9, Jes 64:1-8, Mk 13:24-35   klausīties
 26.11.2017  R.Locs  Mūžiba / 1Tes 4:13-14, 2Tim 2:8  klausīties
 19.11.2017.  J.Čakšs  Kol 1:13-20, Mat 20:20-28  klausīties
 05.11.2017.  J.Čakšs  Pieaugšana / 1.Pēt 2:1-5; Gal 5:22  klausīties
 29.10.2017.  R.Locs  Svētais Gars / Jņ 14:26  klausīties
 22.10.2017.  R.Locs  1Pēt 4:10-11, 2Moz 31:1-11, Lk 9:1-28  klausīties
 15.10.2017.  J.Čakšs  Atsaukšanās / 1. Moz 6:11-22, Lk 5:1-11  klausīties
 08.10.2017.  R.Locs  Aicinājums / Jes 6:1-13, Mat 22:1-14  klausīties
 01.10.2017.  R.Locs  Joz 24:1-14; Mat 9:35-10:4; Rom 12:1  klausīties
 24.09.2017.  J.Čakšs   Mat 20:1-16  klausīties 
 17.09.2017.  J.Čakšs "Piedošana" / Mat 20:1-16, 1.Moz 50:15-21  klausīties
 10.09.2017.  J.Čakšs  Tēvu diena / Ef 6:1-4; Mat 15:11-24  klausīties
 03.09.2017.  R.Locs  Mat 15:1-20, Mat 5:8  klausīties

 

Mūzikas ieraksti

 

Ziemsvētku dievkalpojums 24.12.2017

Audio ieraksti: 

 

DIEVKALPOJUMS 30.07.2017.

Svētrunas audio ieraksts